پارس تولز ابزار وب
چهارشنبه 19 مهر 1396 08:18 قبل از ظهر نظرات ()

سلام یا ابا صالح المهدی ادرکنی

در كوره راه های دنیا دوباره مانده ام واین بار سخت تر از همیشه ... خیلی سخت تر ... خیلللللللللللللللللللللللللی

بهانه ام ماندن در گل و لای این دنیاست....می شود گوشه چشمی به این حقیر كنی و قابل بدانی ام ؟؟؟


دیگر خسته شده ام ...تازه دارم جواب ندانم كاری ها و غافل بودن هایم را پس می دهم...

راهی ندارم ...جز خودتان...

می دانی منظورم چیست...


حالا كه كسی را ندارم تا كمكم كند خودت دستم را بگیر....

می دانم دیگر خبری از حس و حال های خوب آن موقع ها نیست اما....

می دانم خبری از عاشقانه های من وتو نیست...اما...


قسم خورده ام اگر اینبار نگاهم كنی دیگر دست از پا خطا نكنم...

می شود فقط این بار را نگاهی كنی؟؟؟

فقط  این بار را راه در رویی برایم بگذاری؟؟؟


درمانده تر از همیشه ام.........

فقط این بار تنهایم نگذار ...

هرچند همیشه این من هستم كه تو را تنها میگذارم سوار سبز پوشم...

ولی خودت بگیر دست این تنهای بی پناه را....


"اللهم عجل لولیک الفرج"