شهرداری داریم که ....

[
]

برچسب ها: تماشاکده نسیم ظهور، نسیم ظهور، شهرداری که از امر اصِی غافل وسرگرم امور فرعی شده، نجفی شهردار تهران، جشن ابتذال شهرداری تهران با بودجه دولتی، تشویق رقاصه ها بجای اعتراض وترک سالن،
[ شنبه 19 اسفند 1396 ] [ 20:14 ] [ ]