نسیم ظهور http://Naseemazohoor313.mihanblog.com 2018-02-23T10:41:00+01:00 text/html 2018-02-23T03:38:02+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com مستند جنجالی مرگ پنهان http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/752 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hMVvF/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-22T23:47:06+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com هشدارهای ۳۰ ماه پیش استاد رائفی پور پیرامون امنیت غذایی http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/751 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Y2SZg/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-22T04:56:23+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com فاطمیه ۹۶ استاد عالی http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/750 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7fsFU/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-21T03:35:29+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com اغتشاشات فرقه دراویش نعمت اللهی از زبان استاد رائفی پور http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/749 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OPQ2V/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-20T04:45:08+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com آداب زیارت و ارتباط آن با قرآن فاطمیه http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/747 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aNQKY/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-20T03:02:01+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com روضه حاج سید مجید بنی فاطمه http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/746 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PLFY9/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-20T02:39:29+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com افشاگری استاد رائفی پور از پشت پرده فرقه صوفیه http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/748 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/76ta8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-20T02:02:05+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com مژده خداوند به پیامبر (ص) http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/745 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/qjpPi/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-19T23:43:10+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com در و دیوار بر سینه میزد http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/744 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/f1RQB/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-19T04:31:05+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com زیارت حضرت زهرا (س) توسط همه پیامبران http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/743 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/qKShA/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-19T03:42:01+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com داستانهایی از حضرت زهرا سلام الله علیها http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/742 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8319792392/images_%DB%B1_.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font size="5" color="#33cc00"><br></font></div><div><font size="5" color="#33cc00">بقیه در ادامه مطلب</font></div> text/html 2018-02-18T04:48:02+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com ادب فاطمی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/740 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fdbZz/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-18T02:07:52+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com علمای اهل سنت و استدلال علامه امینی http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/741 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mZvs4/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-17T23:50:16+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com استاد رائفی پور - ((تکرار تاریخ)) http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/739 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4B3eM/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-17T01:41:01+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com از لاک جیغ تا خدا http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/737 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hSLBH/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-16T04:38:04+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com نماهنگ راز کوچه ویژه فاطمیه http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/736 [<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PUL3s/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div>] text/html 2018-02-16T04:12:02+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com وظایف منتظران امام زمان (عج) http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/734 <h1 style="font-family: iransans; font-size: 15pt; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl;">وظایف منتظران امام زمان</h1><h2 class="summary" style="font-family: iransans; font-size: 12pt; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl;">وظایف منتظران واقعی در عصر غیبت چیست؟</h2><div class="GImg" style="font-family: iransans; font-size: 14.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; backface-visibility: hidden; width: 340px; display: table;"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/11/94531092513317844422402102362261422158212.jpg" alt="امام زمان" height="367" width="683" style="font-size: 8.2pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; text-align: right; width: 340px; height: auto; max-width: 100%; float: none;"></div><br><br> <div><font size="6" color="#006600">بقیه در ادامه مطلب</font></div> text/html 2018-02-16T01:20:01+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com دکتر عباسی: صحبت های دینی خانم کارشناس یزدی را تمسخر میکنند http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/732 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/T06RW/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-16T00:16:33+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com جژئیات خودکشی یک جاسوس http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/731 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YZ762/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-16T00:05:08+01:00 Naseemazohoor313.mihanblog.com وضعیت اقتصادی و معیشتی عصر ظهور http://Naseemazohoor313.mihanblog.com/post/730 <h2 class="summary" style="font-family: iransans; font-size: 12pt; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl;">در دوران ظهور امام زمان، دل های امت پیامبر پر از بی نیازی می شود ، یعنی همه قلبا احساس بی نیازی می کنند و عدل امام زمان همه جا گسترش می یابد تا این که دستور می دهد تا منادی در میان جمعیت ندا کند که هر کسی هر چه احتیاج دارد بیاید و بگیرد، هیچکس بلند نمی شود بگوید من احتیاج دارم.</h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: iransans; font-size: 14.6667px; text-align: justify;">&nbsp;</span><div class="GImg" style="font-family: iransans; font-size: 14.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; backface-visibility: hidden; width: 340px; display: table;"><img class="newarticleimages" src="http://img.tebyan.net/big/1396/11/24238662123220155311612307222149122040.jpg" alt="مهدویت" width="711" height="427" style="font-size: 8.2pt; outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; text-align: right; width: 340px; height: auto; max-width: 100%; float: none;"></div><br><br> <div><font size="6" color="#ff0000">بقیه در ادامه مطلب</font></div>