نسیم ظهور
مذهبی واجتماعی ، مهدویت و انتظار
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
یکشنبه 6 اسفند 1396 :: نویسنده :
جمکران امام زمان (عج)

همان‏طور که می‏دانید خداوند زمین‏هایی را روی زمین قرار داده که آنها را نسبت به مکان‏های دیگر برگزیده است؛ هم‏چون سرزمین مکه یا حرم امام حسین علیه السلام و دعا در آن مکان ها را به استجابت نزدیک تر گردانیده است. از جمله این مکان‏ها، مسجد جمکران است که نماز خواندن در آن ثواب نماز در بیت الله را دارد! این مسجد یکی از بناهای بزرگی است که به فرمان رهایی بخش انسان‏ها، حضرت حجه بن الحسن ارواحنا فداه در بیداری در این مرز و بوم بنا شده استبه ادامه مطلب برویدادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : نسیم ظهور، جمکران، امام زمان عج، ولایت فقیه، مهدویت، سایت ظهور، وبلاگ ظهور،
لینک های مرتبط :
شنبه 22 مهر 1396 :: نویسنده :

ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﻛﺎﻇﻤﻲ ‏( ﺭﻩ ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻝ ﺭﺣﻴﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﭘﺎﻙ ﻃﻴﻨﺖ ﻭ ﺍﺯﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﻣـﺸـﻐـﻮﻝ ﺑـﻪ ﺗـﺤـﺼـﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺳـﻴـﻨـﻪ ﺍﺵ ﺍﺧﻼﻁ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻘﺮﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺭﻭﺯ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻫـﻢ ﻧـﺪﺍﺷﺖ .
ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻧﺰﺩ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﻲ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻗﻮﺕ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺸﻜﻞ ، ﺩﻟﺶ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻒ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛـﺮﺩ، ﺍﻣـﺎ ﻫـﺮ ﺩﻓـﻌـﻪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ، ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮﺵ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﻋﻠﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻢ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ .
ﻣـﺪﺗـﻲ ﮔـﺬﺷـﺖ ﻭ ﭼـﻮﻥ ﻣـﺮﺽ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻧﺎﺍﻣ


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : تشرف به محضر امام عصر، جمکران، شفا، حجت خدا، نسیم ظهور، سعادتمندان عالم، تماشاکده نسیم ظهور،
لینک های مرتبط :
جمعه 16 تیر 1396 :: نویسنده :

      ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دردودل، غم، غصه، امام زمان عج، جمکران،
لینک های مرتبط :
آیا زندگی ما رنگ و بوی امام زمان(عج) دارد؟! چقدر از امام زمان(عج) دور هستیم؟ آیا نوع زندگیمان امام زمان پسند هست؟ آیا نوع معاشرت های ما طوری هست که امام زمان هم وارد مجلسمان شوند، همنشین با ما شده و نظر لطفی داشته باشند؟
                                  


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : نسیم ظهور، زمان ظهور، زندگی مهدوی، بهجت، قم، جمکران،
لینک های مرتبط :
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﯿﻢ؟

ﻋﻦِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻢِ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ ﻟِﺄَﺑِﻲ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻟَﺎ ﺗَﻨْﺴَﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ! ﻗَﺎﻝَ : ﺃَ ﻭَ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﺃَﻧِّﻲ ﺃَﻧْﺴَﺎﻙَ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻓَﺘَﻔَﻜَّﺮْﺕُ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻭَ ﻗُﻠْﺖُ ﻫُﻮَ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻟِﺸِﻴﻌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﺷِﻴﻌَﺘِﻪِ . ﻗُﻠْﺖُ : ﻟَﺎ، ﻟَﺎ ﺗَﻨْﺴَﺎﻧِﻲ . ﻗَﺎﻝَ : ﻭَ ﻛَﻴْﻒَ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﺫَﻟِﻚَ؟ ﻗُﻠْﺖُ : ﺇِﻧِّﻲ ﻣِﻦْ ﺷِﻴﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﺪْﻋُﻮ ﻟَﻬُﻢْ . ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻫَﻞْ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻫَﺬَﺍ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ : ﻟَﺎ . ﻗَﺎﻝَ : ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ ﻟَﻚَ ﻋِﻨْﺪِﻱ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَﻙَ .
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ :
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺁﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻢ، ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻣﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺘﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺲ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺁﯾﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻧﻪ، ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ .

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ، ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ !!!!
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﻋﺎﮔﻮﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ،ﻭ ﺍﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻛﺎﻓﯽ، ﺝ۲، ﺹ۶۵۵
منبع : raz-vaniyaz.blogfa.com
نوع مطلب :
برچسب ها : مهدویت، انتظار، امام زمان، جمکران،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic