نسیم ظهور
مذهبی واجتماعی ، مهدویت و انتظار
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
یکشنبه 5 آذر 1396 :: نویسنده :


قسمت چهارم


پدرم آدم بی منطقی نبود...
فقط اینکه خبر نداشت دخترش شیدا شده و خواستگاری کرده.....
منو پیشش نشاند و دستمو گرفت.... یک بوسه به پیشانیم زد و گفت: دخترم من هیچ وقت شما رو برای کاری مجبور نکردم... همیشه سعی کردم هر تصمیمی تو زندگی تون میگیرید آگاهانه و با رضایت قلبی خودتون باشه .... الان هم باید بزرگترین تصمیم زندگیتو بگیری....  اجازه دادم یک بار بتونید ملاقات داشته باشید ... من هم تمام توانم رو میزارم برای تحقیق ... انشاا... بتونم کمکت کنم بهترین تصمیم رو بگیری... راستش امروز وقتی چادر پوشیدنت رو دیدم در نظرم مثل یک فرشته شده بودی... اما یه خورده نگران شدم که به خاطر خواستگارها چادر سر کردی...

من خیلی فوری گفتم: آقا جون بخدا چادر پوشیدن تصمیم خودم بود....

پدرم با تبسم گفت: معلومه دلت گیره
امیدوارم احساست کار دستت نده!!
هرچند احساسات برای خانمها امتیازه
ولی سعی کن تو ازدواج منطق رو هم لحاظ کنی...

دست آقا جونمو بوسیدم و بهش گفتم: چشم آقاجون.... حتما!!
خدا سایتونو کم نکنه.... 

خدا خدا میکردم یک وقت لو نره که من از سینا خواستگاری کردم....

مادر سینا زنگ زد و آدرس یک رستوران را داد تا من برای ملاقات به آنجا بروم... 
وقتی حاضر میشدم برای رفتن سر از پا نمی شناختم...
از خونه که زدم بیرون تازه متوجه شدم چادر ندارم

دیگه دیر شده بود.... فرصتی برای تهیه چادر نبود... با خودم گفتم برگردم چادر نمازمو بپوشم....بعدش گفتم ولش کن اینجوری که بدتره...بیشتر توی چشم میشم...
ولی نگرانی بی چادر بودن حالمو خراب کرد... میترسیدم همان روز اول بزنه تو ذوقم بگوید: الکی می‌گفتی چادری میشی ... وگرنه فرصت دوخت چادر رو داشتی....
اما از ترس اینکه دیر برسم ٬ همه چیز را فراموش کردم و به موقع سر قرار حاضر شدم...
باورم نمی شد... وقتی رسیدم با هم چنین صحنه ای مواجه بشم....

ادامه دارد....


نوع مطلب :
برچسب ها : رمان برات میمیرم، مهدویت، سفیانی، دجال، عفت وپاکدامنی، نسیم ظهور،
لینک های مرتبط :
شنبه 4 آذر 1396 :: نویسنده :

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺠﺠﯽ ‏( ﺭﻩ ‏) ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﮑﯽ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﮐﺘﺮﺍ / ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺪﻭﯾﺖ ﺗﺒﯿﺎﻥ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻘﻠﯽ ﺩﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻋﻘﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺭﺟﻌﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .
ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺍﺷﮑﺎﻝ :
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻋﻘﻼً ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻋﻘﻼً ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻼً ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﻭ ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ... ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﻮﺍﺏ :
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ، ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﯼ ﻋﻘﻼً ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻧﺎﻗﺾ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺪﺍﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺽ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ... ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ . ﭼﻮﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺯﺥ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺟﻌﺖ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻒ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻧﯿﻮﻯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺁﯾﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻇﻬﻮﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺟﻌﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺷﯿﻌﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ .
ﺁﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﯾﻪ : " ﻭَ ﯾَﻮْﻡَ ﻧَﺤْﺸُﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﻓَﻮْﺟﺎً "

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺟﻌﺖ ﻭ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻘﻠﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ .
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺟﻌﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ . ﺍﺣﺎﺩﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺟﻌﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺭﻭﺯ ﺭﺟﻌﺖ ﺧﻮﺩ ﯾﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺟﻌﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻬﺪﻯ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺟﻌﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺟﻌﺖ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ‏( ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﯾﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻬﺪﻯ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ . ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻭ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ
ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ . ﺧﺐ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻃﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻃﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ . ﻭ ﭼﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻬﺪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ": ﻓَﺄَﺧْﺮِﺟْﻨﻰ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﺮﻯ ﻣُﺆْﺗَﺰِﺭﺍً ﮐَﻔَﻨﻰ، ﺷﺎﻫِﺮﺍً ﺳَﯿْﻔﻰ "... ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭ ...
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺍﻟﻤﯿﺰﺍﻥ ﺝ 2 ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ‏( ﺭﻩ ‏)
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﻮﻻﯾﻪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ‏( ﺭﻩ ‏)

منبع : تبیان
نوع مطلب :
برچسب ها : رجعت، بازگشتن، زنده شدن خوبان، نسیم ظهور، زنده شدن منتظران راستین، سفیانی، یمانی،
لینک های مرتبط :
شنبه 4 آذر 1396 :: نویسنده :

قسمت سوم


از صحبتهای شان فهمیدم اجاز ه می خواست که حضوری برای معارفه بیایند... باورم نمی شد... چطور میشد یک نفر به این سرعت و بدون مقدمه و پیگیری راضی شده بیاد خواستگاری ؟! نکنه ریگی به کفش باشه... !!؟؟
از یک طرف از ذوق پر می‌کشیدم... از طرف دیگر ترس وجودم را پر می کرد...
نمیدانستم با مادرم چطور برخورد کنم تابلو نباشم... 
مادرم بلافاصله بعداز پایان تماس آمد اتاقم...
با دیدن دست پاچگی من فهمید که من از همه چیز خبر دارم... لبخندی زدو گفت: خب انشاا... که مبارکه... حتما راضی هستی که شماره تماس دادی... ولی تا تحقیق و بررسی نشه نمیشه چیزی گفت.... هول نشو گلم ... عجله هم نکن...
شکر خدا مادرم زود از اتاق رفت... من که لال مونی گرفته بودم... اصلا نمیدانستم چیکار کنم
بعداز مشورت با پدرم یک روز برای حضور سینا و خانواده‌اش تعیین شد... تو این فاصله چند روزه کلاسهای دانشگاه را کنسل کردم... بعداز ماجرای خواستگاری دیگه نمی‌توانستم با حالت عادی سر کلاس حاضر باشم .... گفتم بزار تکلیفم روشن بشه بعد... روز قرار سینا همراه خانواده‌اش آمدند... چادر نماز خوشگلمو سر کردم... اولین بار بود که جلوی مهمان چادر سر میکردم... چند روز بود که سینا را ندیده بودم... خیلی دلم براش تنگ شده بود... با دیدنش قلبم از جا کنده میشد... تشنه نگاهش بودم... گاه به گاه با لبخندی خوشحالم میکرد... وامیدواری در دلم جای همه تردید ها را میگرفت...صحبتهایی مبنی بر معرفی خانواده ها می شد... من نه چیزی می دیدم ونه چیزی می شنیدم... یک شیدای بی قراری که جز رسیدن به معشوقش چیزی نمی خواهد...
فقط فهمیدم آدرس داده شد برای تحقیق... واجازه یک  ملاقاتی که من و سینا در یک مکان عمومی باهم باشیم برای شناخت بیشتر... این برای من یک مژدگانی بود...
با رفتن شان دل من هم رفت... نه خواب داشتم نه خوراک... از قبل بی قرارتر شده بودم... اما بد حالی من زمانی بیشتر شدکه پدرم گفت: من از این خانواده خوشم نیومد... به نظر میاد از اون خشکه مذهبی هایی باشن که همه رو پست میبینن...دنیا روی سرم خراب شد... می خواستم  دفاع کنم... ولی نمیدانستم چه جوری...توی دلم همه چیز را به خدا سپردم...

ادامه دارد....

نوع مطلب :
برچسب ها : رمان برات میمیرم، رمانه عاشقانه ومذهبی، نسیم ظهور، مهدویت، دجال، سفیانی،
لینک های مرتبط :
جمعه 3 آذر 1396 :: نویسنده :


ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﻗﯿﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ، ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻘﻠﻘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ !! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ‏« ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ‏» ، ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺠﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎﺯﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﮑﻨﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻭﺳﺎﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺗّﺐ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺷﺎﺩﺍﺏ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺗّﺐ ﻭ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﯾﺸﺨﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﺮ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ !!
ﻻﻑ ﻋﺸﻖ ﻭ ﮔﻠﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺭ ﺯﻫﯽ ﻻﻑ ﺩﺭﻭﻍ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﺠﺮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﺮﺩ :
ﯾﮏ . ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ
-1 -1 ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮﯼ، ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭﺟﻮﺩﯼ ‏( ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ‏) ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﺩ، ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ، ﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﭘﯿﺮﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺁﯾﻪ ﯾﺎ ﺃَﯾﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺻْﺒِﺮُﻭﺍ ﻭَ ﺻﺎﺑِﺮُﻭﺍ ﻭَ ﺭﺍﺑِﻄُﻮﺍ ‏[ 1 ‏] ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﺍﺻﺒﺮﻭﺍ ‏» ، ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﯼ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ‏« ﺻﺎﺑﺮﻭﺍ ‏» ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺫﯾﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻭ ‏« ﺭﺍﺑﻄﻮﺍ ‏» ، ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺩ، ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ 2]« ‏] .
-1 -2 ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ، ﺁﺭﺍﺳﺘﻦ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﭼﻨﮓ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
‏« ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﻘﻮﺍﭘﯿﺸﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‏» ؛ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .
ﺑﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ﻣﻬﺪﯼ
ﻣﺠﺮّﺩ ﺷﻮ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﻋﯿﺴﺎﯼ ﻋﻬﺪﯼ
ﺯ ﻣﻬﺪﯼ ﮔﺮﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﯽ
ﺑﮑﺶ ﺩﺟّﺎﻝ ﺧﻮﺩ، ﻣﻬﺪﯼ ﺧﻮﯾﺸﯽ
ﭼﻮ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﭼﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻣﻬﺪﯼ
ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ، ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻀﻞ ﻣﻬﺪﯼ؟ !
ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺶ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﺪﻥ ‏[ 3 ‏]
ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺮ، ﻏﯿﺒﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﺍ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﮓ ﺯﻧﺪ 4]« ‏] .
-1 -3 ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ . ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ، ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺍﻣﺎﻣﺶ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺪﻭﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺍﻭ، ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻏﺎﯾﺐ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻓﺮﺩﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﻧﻌﻢ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺍﺑﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﺷﺨﺼﻪ ﻭ ﻻ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺫﮐﺮﻩ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺜّﺎﻧﯽ ﻋﺸﺮ ﻣﻨّﺎ 5]« ‏] ؛ ‏« ﺑﻠﯽ، ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻧﻬﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ‏» .
ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :
-1 -3 -1 ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ؛ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ، ﻧﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﻗﯿﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ 6]« ‏] . ‏« ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ 7]« ‏] .
-1 -3 -2 ﻧﮑﻮﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﺩ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ : ﻓﻄﺮ، ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻏﺪﯾﺮ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ .
-1 -3 -3 ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ؛ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ، ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻭﻗﺖ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ... ‏[ 8 ‏] .
-1 -4 ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﻣﻮﺩّﺕ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﺞ ‏) ، ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﯼ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻔﯿﻖ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ :
]» ﺍﻻﻣﺎﻡ ‏] ﺍﻻﻧﯿﺲ ﺍﻟﺮﻓﯿﻖ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﺸﻔﯿﻖ ﻭ ﺍﻻﺥ ﺍﻟﺸﻔﯿﻖ 9]«... ‏] ؛ ‏« ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ، ﭘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺍﺳﺖ ‏» .
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﺰﻭﻡ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
‏« ﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﯾﻠﻘﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭ ﻗﺪ ﮐﻤﻞ ﺍﯾﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﻝّ ﺍﻟﺤﺠّﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ 10]« ‏] ؛ ‏« ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺠّﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‏» .
ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺯﺩﯾﺎﺩ ﻣﺤﺒّﺖ ﻭ ﻣﻮﺩّﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ : ‏« ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭﯼ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒّﺖ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭﺭﯼ ﺟﻮﯾﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻣﯽ ﺭﺳﺪ 11]« ‏] .
-1 -5 ﺣﺰﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻧﺪﺑﻪ
ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ، ﻧﺪﺑﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﻕ ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﻓﯽ ﺣﺰﻥ ﺣﺘّﯽ ﯾﻈﻬﺮ ﻭﻟﺪﯼ ﺍﻟّﺬﯼ ﺑﺸّﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ 12]« ‏] ؛ ‏« ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ - ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ - ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ ‏» .
-1 -6 ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﺷﻮﺭ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﯿﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ، ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﻟﯿﺖ ﺷﻌﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮّﺕ ﺑﮏ ﺍﻟﻨّﻮﯼ ﺑﻞ ﺍﯼ ﺍﺭﺽ ﺗﻘﻠّﮏ ﺍﻭ ﺛﺮﯼ ﺍﺑﺮﺿﻮﯼ ﺍﻡ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﺍﻡ ﺫﯼ ﻃﻮﯼ 13]«... ‏] ؛ ‏« ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺰﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﭼﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ! ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﺭﺿﻮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺫﯼ ﻃﻮﯼ ﻫﺴﺘﯽ . . . ‏» .
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﺁﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .
-1 -7 ﺻﺒﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﯼ
ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮ، ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﻣﻦ ﺩﯾﻦ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﻔّﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﺎﻟﺼّﺒﺮ 14]« ‏] ؛ ‏« ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻦ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ : ﺗﻘﻮﺍ، ﻋﻔّﺖ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺝ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ‏» .
ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺒﺖ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖ ﺍﻭ، ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ، ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ : ﻫُﺪﯼ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﯿﻦَ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿﺐِ ‏[ 15 ‏] . ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ‏« ﻣﺘﻘﯿﻦ ‏» ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻭ ‏« ﻏﯿﺐ ‏» ﺑﻪ ﺣﺠّﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏[ 16 ‏] .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‏( ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻬﺪﯼ ‏) ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ‏( ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ‏) ، ﺩﺭ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ 17]« ‏] .
ﺩﻭ . ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ
-2 -1 ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﯾﻦ ﺩﺍﺭﯼ
ﭘﯿﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻮﺍﯾﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﭘﺎﯼ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﯽ، ﺣﻖ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﯾﻦ ﺩﺍﺭﯼ، ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ . . . ﺍﺯ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﺳﺖ .
ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ! ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ... ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻏﯿﺒﺖ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﭼﻨﮓ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺑﻠﯿﺲ ﺧﺒﯿﺚ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻦ ﻣﻦ، ﺩﻭﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﺩ 18]« ‏] .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟّﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ : ‏« ﺍﻭ ﻏﯿﺒﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺣﯿﺮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻭ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ‏» .
ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ! ﺍﻭ ﻏﯿﺒﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻣﺎﻣﺘﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﺟﺶ، ﻣﻮﻓّﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 19]« ‏] .
-2 -2 ﺩﻋﺎ
ﻣﺆﺛّﺮﺗﺮﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻭ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ، ﺩﻋﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺝ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﮑﯿﺎﻝ ﺍﻟﻤﮑﺎﺭﻡ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺻﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ :
-1 ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺝ، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
-2 ﻣﻮﺟﺐ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
-3 ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
-4 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
-5 ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ .
-6 ﻣﻮﺟﺐ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-7 ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ . . . ‏[ 20 ‏] .
-2 -3 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎﻡ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨّﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏« ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 21]« ‏] . ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ : ‏« ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺮّﻓﻨﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﻓﺎﻧّﮏ ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮّﻓﻨﯽ ﻧﻔﺴّﮏ ﻟﻢ ﺍﻋﺮﻑ ﻧﺒﯿﮏ، ﺍﻟﻠّﻬﻢ ﻋﺮّﻓﻨﯽ ﺭﺳﻮﻟﮏ ﻓﺎﻧّﮏ ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮّﻓﻨﯽ ﺭﺳﻮﻟﮏ، ﻟﻢ ﺍﻋﺮﻑ ﺣﺠّﺘﮏ، ﺍﻟﻠّﻬﻢ ﻋﺮّﻓﻨﯽ ﺣﺠّﺘﮏ ﻓﺎﻧّﮏ ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮّﻓﻨﯽ ﺣﺠّﺘﮏ ﺿﻠﻠﺖ ﻋﻦ ﺩﯾﻨﯽ 22]« ‏] .
-2 -4 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﻻﯾﺖ
ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ‏( ﻋﺞ ‏) ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .
-2 -5 ﺗﻮﺳّﻞ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻﺕ - ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺪﺍﯾﺪ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺩﺷﻤﻦ - ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ‏( ﻋﺞ ‏) ، ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﻻﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ :
‏« ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻏﺜﻨﯽ : ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﺩﺭﮐﻨﯽ 23]« ‏] .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ، ﺯﯾﺎﺭﺕ ﯾﺎﺳﯿﻦ، ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻬﺪ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ‏[ 24 ‏] ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺩ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﺍﻧﺲ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﻧﺪ .
-2 -6 ﺻﺪﻗﻪ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ
ﺻﺪﻗﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﺞ ‏) ﺍﺳﺖ . ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻗﺮﺁﻥ، ﺣﺞ، ﻃﻮﺍﻑ، ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﺮﻗﺪ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻭ ﻫﺮﮐﺎﺭ ﺧﯿﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ، ﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺳﯿﺪ ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺩﺭ ﮐﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠﺔ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ‏« ﺻﺪﻗﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺭﺍ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺖ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ، ﺑﺮ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻘﺪّﻡ ﺑﺪﺍﺭ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﺮﮐﺎﺭ ﺧﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﻘﺪّﻡ ﺑﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺗﻮﺟّﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﻨﺪ 25]« ‏] .
-2 -7 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﻗﺖ
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻬﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ، ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ : ﻓﺪﺍﯾﺖ ﺷﻮﻡ ! ﺧﺒﺮ ﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﺍﯼ ﻣﻬﺰﻡ ! ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻼﮎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺪ 26]« ‏] .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺁﯾﻪ ﺃَﺗﯽ ﺃَﻣْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻼ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻠُﻮﻩُ ‏[ 27 ‏] ، ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰّ ﻭ ﺟﻞ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ : ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻭ ﺭﻋﺐ؛ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﺎﺋﻢ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ 28]«...
نوع مطلب :
برچسب ها : وظیفه منتظران، مهدویت، دجال، سفیانی، یمانی، نسیم ظهور،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 18 آبان 1396 :: نویسنده :

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ : ﻗﺎﺋﻢ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩ : ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ، ﯾﺎ ﺳﻮﻡ، ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ، ﯾﺎﻫﻔﺘﻢ، ﯾﺎ ﻧﻬﻢ .
ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ : ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﻧﻪ، ﯾﮏ، ﺳﻪ، ﭘﻨﺞ .
ﺭﻭﺯ ﻇﻬﻮﺭ
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻧﺪﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ‏( ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ‏) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ‏( ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ . ﮔﻮﺋﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺪﺍ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﮐﻨﺎﻑ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯﺟﻮﺭ ﻭ ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻇﻬﻮﺭ، ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ . ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ . ﮐﻤﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ : ﮔﻮﺋﯽ ﻗﺎﺋﻢ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ، ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻧﺪﺍ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺑﯿﻌﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﺳﺖ .
ﻣﻬﺬﺏ ﺍﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻧﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ : ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻭ ﻭﺍﻟﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﺟﺎﻝ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺳﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .
ﻣﮑﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﯾﺎﺑﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻣﺸﻖ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺍﺭﺩﻥ، ﺣﻤﺺ، ﺣﻠﺐ ﻭ ﻗﻨﺴﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ، ﺍﺻﻬﺐ ﻭ ﺍﺑﻘﻊ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ .
ﺳﭙﺲ ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺸﺎﻥ . ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﺩﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺯﻡ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﻏﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﮑﻪ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﮔﺸﺘﻪ، ﺩﺭ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﯾﺰﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ . ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﮐﻮﻓﻪ ﻋﺎﺯﻡ ﺷﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﮕﯿﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﺮﺩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺁﻧﺎﻥ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺳﯿﺰﺩﻩ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺮﺵ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﯼ ﻃﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ . ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺯﮐﯿﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺒﻪ ﺫﯼ ﻃﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﮑﻪ ﺭﻩ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩ .
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺩ . ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺧﻄﺒﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻈﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺍﺳﺖ : ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮ ﻟﮑﻢ ﺍﻥ ﮐﻨﺘﻢ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ؛ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ‏( ﺣﺠﺞ ﺍﻟﻬﯽ ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﻧﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﯽ ﺍﺭﺿﻪ : ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺵ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﻭﺯﯾﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺪﺍﯼ ﯾﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ
ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ، ﻣﺎ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ . ﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ . ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﺡ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﺡ ﻫﺴﺘﻢ . ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ . ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺴﺘﻢ . ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻢ .
ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺩﻡ ﻭ ﻧﻮﺡ ﻭ ﺁﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ . ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ‏( ﻧﺴﻞ ‏) ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮﻧﺪ، ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻨﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ ﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ، ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ . ﻫﺎﻥ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺳﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻦ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ‏( ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻫﺴﺘﻢ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ، ﺍﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺳﯿﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮﻧﺪ، ﺑﯿﻦ ﺭﮐﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﺯ ﻣﮑﻪ ﻗﯿﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮﺩﯼ ﻏﯿﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺗﺸﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ . ﻭ ﺁﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﯿﺒﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺗﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ .
منبع : تبیان
نوع مطلب :
برچسب ها : سال ظهور، سفیانی، یمانی، دجال، آخرالزمان، نسیم ظهور، سایت ظهور،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: نویسنده :

      


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : یمانی، سفیانی، دجال، نسیم ظهور، قیام یمانی، آخرالزمان،
لینک های مرتبط :
جمعه 19 خرداد 1396 :: نویسنده :
 چقدر از مولایمان دور شده ایم
شرفیابی به حضور امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) در زمان غیبت کبری و دیدن ایشان جزو آرزوهای محبین و دوستداران ایشان است؛ و بسیاری از شیعیان در طول تاریخ غیبت توانسته اند به این مقصود دست یابند.
رۆیت و دیدن امام زمان(علیه السلام) هر چند توفیق بزرگی است، اما می توان از آن به عنوان مسیری یاد کرد که محبین با قرار گرفتن در آن و هدف قرار دادن این دیدار سعی در رابطه با امام خویش و کسب فیوضات از حضرت دارند.

                                        
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : تهذیب، تزکیه نفس، ملاقات با امام زمان (عج)، نسیم ظهور، زمان ظهور، سفیانی، دجال،
لینک های مرتبط :
ﺩﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺪﻭﯾﺖ ، ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺘﻤﯽ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ . ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺵ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺪﻭﯾﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ

                                     

           


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : علائم ظهور، سفیانی، سوریه، داعش،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات